Laaja työkokemus: opettajan, oppaan ja toimittajan työt

 

Opettajan työt:

 

Vuodesta 2017 ranskan kielen opettaja Helsingin aikuisopistossa, 4 t. viikossa

Vuodesta 2004 ranskan kielen opettaja Etelä-Helsingin kansalaisopistossa, 2-4 t. viikossa

Vuodesta 2003 ranskan kielen opettaja Kirkkonummen kansalaisopistossa, 6-10 t. viikossa

 

Vuodesta 1999 ranskan kielen opettaja ja konsultti firmoissa. Olen perustanut oman toiminimen syyskuussa 2003 nimellä Ovi ranskaan.

Vuodesta 1999 olen opettanut kokonaisia kursseja Itäkeskuksen, Kallion ja Olarin lukioissa.

 

Muita merkittäviä opettajan töitä:

1999-2010, maahanmuuttajien äidinkielen opettaja Helsingin opetusviraston palveluksessa, 6 t. viikossa. Maaliskuussa 2008 oli 47 oppilasta kolmessa ryhmässä.

Kesä 2005, maahanmuuttajien äidinkielen (ranska) opetussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Jyväskylän opetusviraston kanssa. Opetussuunnitelmaan olen kirjoittanut osan "Tavoitteet ja keskeiset sisällöt".

2000-2004, ranskan kielen opettaja Helsingin yliopistossa ja kesäyliopistossa sekä Espoon Arbiksessa.

1998-1999, Socrates Lingua -apulaisopettaja Suutarilan lukiossa Helsingissä.

 

Oppikirjojen tekeminen:

 

2018-2019, Chez Olivier 3 -oppikirjan tekeminen yhteistyössä Katriina Kurjen ja Anneli Taimion kanssa.

2015-2017, Chez Olivier 2 -oppikirjan tekeminen yhteistyössä Katriina Kurjen ja Anneli Taimion kanssa.

2012-2014, Chez Olivier 1 -oppikirjan tekeminen yhteistyössä Katriina Kurjen kanssa.

2008-2011, Chez Marianne 3 -oppikirjan tekeminen yhteistyössä Katriina Kurjen kanssa.

 

.

Oppaan työt:

 

Vuodesta 2005 lähtien olen tehnyt ranskankielisiä Helsinki-opastuksia päivittäin kesän aikana.

 

.

Toimittajan työt:

 

2002-2006, artikkeleita kuukausittain ranskalaiseen Télérama-aikakauslehteen.

2000-2002, ranskankieliset uutiset Yleisradion Radio Finlandissa.

1996-1998, radiotoimittaja (mm. Radio France Bordeaux Gironde) sekä lehden toimittaja (Sud-Ouest).

 

.

Kesätyöt:

 

mm. 1991 ja 1992 kesäleirin vetäjä, 1993 ja 1995 postinkantaja.

 

 

Monipuolinen koulutus: ranskan opetus, opastus, journalismi, liikkeen hallinto

 

2004-2005, Helsingfors Arbis, Helsinki-oppaan perustutkinto. Tutkinnon pääsisältö: Helsingin ja Suomen historia sekä nyky-Suomen tuntemus, ryhmän johtaminen.

 

1997-1998, Bordeaux III:n yliopisto, Ranska vieraana kielenä -opettajan pätevyyden tutkinto. Tutkinnon pääsisältö: ranskan kielen didaktikka ja kielitiede, kasvatustiede, ryhmän ohjaaminen. Tutkinto on kandidaatin tasoinen.

 

1995-1998, Bordeaux III:n yliopisto, Tiedotuksen ja viestinnän ammattien kandidaatin tutkinto ja maisterin opinnot. Tutkinnon pääsisältö: median tutkimus, sosiologia, psykologia, viestintä, mediaan liittyvä uusi teknologia, journalismi, kirjoittaminen.

 

1993-1995, Bordeaux IV:n yliopisto, Liikkeen hallinnon tutkinto. Tutkinnon sisältö: matematiikka, kansantaloustiede, markkinointi, laskentatoimi, organisaatiot ja johtaminen, lakitiede.

 

Kesäkuu 1993, ylioppilastutkinto C-sarja (matematiikka, fysiikka, biologia, äidinkieli, filosofi, historia, maantiede, vieraita kieliä).

 

 

Hyvät kieli- ja ATK-taidot

 

ranska: äidinkieli

suomi ja englanti: hyvä suullinen ja kirjallinen taito

ruotsi: kohtuullinen luetun ymmärtäminen, yksinkertaiset puhetilanteet (vaihto-opiskelijana Lundissa syksyllä 1996)

saksa: alkeet

 

Koulun teknisten laitteiden erittäin sujuva käyttö. Tavalliset PC/Mac -ohjelmat sekä WordPress jne.

 

 

Kiinnostuksen kohteet

 

Luonto ja ulkoliikunta: hiihtäminen, juokseminen, pitkät vaellukset.

 

Viestintä ja ATK: 2008-2012 Salut Finlande foorumin ylläpitäjä.

 

Elokuva: avustaja Bordeaux'ssa mm. elokuvissa ”Margot kuningatar” (1993), Beaumarchais l'insolent (1995) ja Helsingissä tv-sarjoissa Venny (YLE2), Hämmentäjien Kuningas (MTV3).

 

Musikki ja radio: 1994-98 Ohjelmien suunnittelu ja ohjaus paikallisella radioasemalla. Konserttien järjestäminen.